Лична заштитна опрема

Опрема за лична заштита - очила, ракавици, одела, штитови и други производи за ваша безбедност од каква било контаминација (од вируси итн.)