Гермицидни светилки + УВЦ светла

Микроцидни ламби ✅+ УВЦ светла - најдоброто средство за дезинфекција so ултравиолетово зрачење за ефикасна дезинфекција на озон и стерилизација на просторијата со ултравиолетови зраци (сијалици, цевки, лед).