Контакт

Телефонска и онлајн поддршка : понеделник - петок од 8:00 до 19:00 часот по средноевропско време

Податоци за компанијата:

Media Leaders D.O.O
Dlha 4
974 05 Banska Bystrica

Матичен број на компанија: 46406999
Даночен број : SK2023368787

Павле

Павле

Услуга за клиенти - нарачки, поплаки
Томас

Томас

Администратор на е-продавница
Петар

Петар

Услуга за клиенти - консалтинг, тврдења
Јулија

Јулија

Услуга за клиенти - нарачки, фактурирање
Вики

Вики

Услуга за клиенти - нарачки
Вероника

Вероника

Услуга за клиенти - нарачки
Марио

Марио

Менаџер за продажба, клиенти на големо

Media Leaders Ltd. поседува меѓународно признат сертификат за систем за управување со квалитет ISO 9001:2015 - Кликни за повеќе информации iso zertifikat 9001:2008

Банка на приемници: VUB as
Број на банкарска сметка : IBAN: SK9802000000002952352651

SWIFT код (BIC): SUBASKBX

, вработени во тимот на coolmania

продавница за кул манијапродавница кул манијае-продавница кул манија