Правила и услови

Следниве Општи услови за продажба ја регулираат понудата и продажбата на производи и/или услуги на веб-страницата за е-трговија www.cool-mania.com („Веб-страница“). Ве молиме внимателно прочитајте ги овие Општи услови и услови пред да нарачате какви било производи.

Media Leaders sro, компанија регистрирана во Словачка (Број на деловен регистар 46 406 999 , даночен код и ДДВ број SK2023368787, има седиште во Словачка, на Dlha 4, 974 05 Банска Бистрица, Словачка. Media Leaders е носител на е -трговија веб-страница Кул-манија

1. Поле на апликација на веб-страница

1.1 Онлајн продавницата Cool-mania е резервирана за продажба на мало. Cool-mania нуди производи за продажба исклучиво на клиентите „крајни корисници“, односно „Потрошувачи“. За „Потрошувач“ се смета секој поединец кој купува стока со цел што не е поврзана со комерцијална, занаетчиска или професионална дејност што се врши во неговиот бизнис. Доколку корисникот не е „Потрошувач“ е поканет да избегне поднесување нарачки на онлајн продавницата; Cool-mania го задржува правото да не обработува нарачки направени од корисници кои не се „Потрошувач“ и какви било нарачки што не се во согласност со деловната политика на Cool-mania.

1.2 Сите информации содржани на веб-локацијата не претставуваат обврзувачка понуда за продажба на производи во која било земја или локација.

Производите понудени за продажба на веб-локацијата може да се купат и да се испратат само до клиентите кои живеат и ги наведуваат како дестинација ширум светот.

1.3 Купувањето на Производите на веб-страницата им е дозволено на луѓе кои гарантираат дека имаат најмалку осумнаесет (18) години и се способни да склучат правно обврзувачки договори.

1.4 Продажбата на Производите на веб-локацијата претставува договор на далечина регулиран со членовите 50 и следните. од словачкиот законодавен декрет бр. 206 од 6 септември 2005 година („Кодекс на потрошувачи“) и со словачки законодавен декрет бр. 70 од 9 април 2003 година, кој содржи регулирање на електронската трговија

1.5 Применливи Општи Услови и Услови за продажба се оние објавени на датумот на пренос на нарачката. Тие може да се менуваат од време на време со оглед на можните регулаторни промени. Сите промени ќе стапат на сила од датумот на објавување на веб-страницата

2. Прифаќање на Општите услови за продажба и склучување договор

2.1 Англискиот јазик е достапен јазик за склучување на договорот. Договорот е склучен во земјите на Европската Унија, како што е наведено во горниот параграф 1.2

2.2 Од клиентот се бара со внимание да ги прочита овие Услови и правила. Клиентот се охрабрува да преземе, зачува или отпечати копија од него, како и информации за правото на повлекување и сите други информации што Cool-mania ги дава на веб-страницата, било пред или за време на процесот на купување.

2.3 За да се заклучи купувањето на еден или повеќе производи на веб-локацијата, Клиентот мора да го пополни Формуларот за нарачка и да го испрати до Cool-mania, по електронски пат, следејќи ги упатствата што се појавуваат на веб-страницата за време на фазите на нарачката

2.4 Со поднесување на Формулар за нарачка преку веб-страницата (напред), Клиентот безусловно прифаќа и се согласува да ги почитува овие Општи Услови и Услови за продажба во неговиот договор со Cool-mania. Во случај на несогласување за одредени услови содржани во овие Општи услови за продажба, корисникот е поканет да не поднесува никаков формулар за нарачка за купување на веб-страницата

2.5 Cool-mania ќе ги поднесе формуларите за нарачка во база на податоци во согласност со одредбите на законот. Клиентот може да добие пристап до неговиот Формулар за нарачка, преку делот „ http://www.cool-mania.com/user/in “ на веб-страницата

2.6 Откако Клиентот ќе ја достави својата нарачка, Cool-mania ќе испрати е-пошта „Потврда за внесување на нарачката“ со потврда дека ја примил.
Оваа е-пошта прикажува извадок од суштинските елементи на нарачката: лични податоци внесени од клиентот, адреса за испорака, детали за нарачаните производи (опис и количина), детали за цена, начин на плаќање, трошоци за испорака, евентуални дополнителни трошоци. како информација за правото на повлекување и резиме на општите услови и услови за продажба. Клиентот се обврзува да ја потврди исправноста и да ги пренесе евентуалните корекции преку е-пошта [email protected]
Оваа e-mail порака не претставува прифаќање на нарачката, туку само потврда за правилно примање на нарачката од соодветните системи на Cool-mania. Клиентот ќе го најде и неговиот личен „Број на нарачка“, кој треба да се користи во кој било друг следејќи ја комуникацијата со Cool-mania.

2.7 Договорот помеѓу Cool-mania и Клиентот ќе биде склучен само кога Cool-mania потврди дека нарачката е прифатена преку е-пошта „Потврда за нарачка и испорака“

2.8 Секоја е-пошта испратена до Клиентот со потврдување на статусот на неговата нарачка (како што е е-пошта за „Барање за дополнителни информации“ или е-пошта за „Известување за доцнење на испораката“), или усна комуникација за нарачката не смее да се смета за нејзино прифаќање.
Завршувањето на договорот се одвива со пратката на нарачаните производи, освен ако Cool-mania не го известила Клиентот за неприфаќање на истиот, или Клиентот побарал негово откажување.

2.9 Cool-mania го задржува правото да ги одбие или ограничи налозите кои не даваат доволно гаранции за солвентност или кои се нецелосни или неточни. Како и нарачка поврзана со производи кои повеќе не се достапни (нема залиха)
Во овие реченици, Cool-mania преку е-пошта му соопштува на Клиентот што е можно поскоро дека договорот не е склучен и дека нарачката не е прифатена, наведувајќи ги причините за одбивањето.
Во случај на веќе завршено плаќање, Cool-mania обезбедува враќање на средствата на Клиентот за веќе наплатената сума со анулирање на трансакцијата (види чл. 13. Начин на враќање на средствата)
Cool-mania исто така го задржува правото да одбие нарачки од кој било клиент со кој Cool-mania има тековен правен спор во врска со претходна нарачка. Cool-mania може да ја откаже секоја нарачка доколку има сомневање за некоја лажна активност и може да одбие да обработи нарачки од клиенти со претходна историја на лажни нарачки

3. Информации за производот и достапност на производот

3.1 Главните карактеристики на секој производ се прикажани на секоја „страница со информации за производот“ врз основа на информациите обезбедени од производителите. Cool-mania, го задржува правото да ја промени секоја страница со информации за производот без претходна најава.

3.2 Cool-mania ќе се обиде најдобро да ги претстави сликите што е можно поблиску до производите што се нудат на продажба.
Боите на производите, сепак, може да се разликуваат од вистинските во зависност од поставките на компјутерските системи што ги користи корисникот.
Сликите во спецификациите на производот може да се разликуваат и по сенката на бојата, големината или во врска со додатоците на производите. За целите на купопродажниот договор ќе преовладува описот на производот содржан во формуларот за нарачка испратен од клиентот

3.3 На веб-локацијата може да се прикажат и придружни информации за купување од општа природа, како што се оние што се пронајдени, на пример, или во Водичот за купување Речник.
Оваа информација е дадена како едноставен генерички информативен материјал, кој не одговара на реалните карактеристики на еден производ. За целите на купопродажниот договор ќе преовладува описот на производот содржан во формуларот за нарачка испратен од клиентот.

3.4 На „страницата со информации за производот“ за секој производ има посебен дел кој содржи информации за „Достапност на производот“. Клиентот може да купи само производи со следнава изјава „Има залиха“.
Во случај статусот на Производот да е „ Нема залиха “, Клиентот може да продолжи со резервација на производот и Cool-mania во име на клиентот ќе го нарача на добавувачот. Кога производот е достапен, Cool-mania ќе го извести Клиентот преку е-пошта.

3.5 Ве молиме имајте предвид дека додавањето производ во кошничката не значи дека производот е автоматски резервиран за клиентот.
Производот е сè уште достапен за купување од други клиенти до поднесувањето и известувањето за потврда на нарачката од Cool-mania, соодветно со овие Услови и Услови за продажба.
Тоа може да зависи од истовремени нарачки за купување на веб-страницата. Можно е, поради технички причини, „достапниот производ“ да остане без залиха по преносот на нарачката и затоа е потребно да се чека ново снабдување. Во овој случај, Клиентот ќе биде известен веднаш по е-пошта („Резервиран производ“ или „одложување на испорака“) и може да побара да ја откаже нарачката во секое време пред испораката на производот со кликнување на копчето „откажи“ содржано во е-маилот.

3.6. Во случај на недостапност на нарачаниот Производ, Клиентот ќе биде известен по е-пошта веднаш и во секој случај во рок од триесет (30) дена од денот на испраќањето на нарачката. Доколку плаќањето е веќе завршено, Cool-mania истовремено обезбедува враќање на средствата на клиентот за износот што веќе е наплатен со поништување на трансакцијата. (види став подолу: 13. Постапки за враќање на средствата)

4. Цена, трошоци за испорака, даноци и давачки

4.1 Сите цени објавени на веб-страницата се во евра (евра) конвертирани во други валути според тековните девизни курсеви. Тие се со вклучен ДДВ (20%) доколку Производите се испорачуваат и испорачуваат низ целиот свет.

4.2 Cool-mania го задржува правото да ја промени цената на Производите во секое време. Разбирливо е дека цената на Производот што ќе му се наплати на Клиентот е онаа прикажана на веб-страницата во моментот на поднесување на нарачката. Евентуалното зголемување или намалување после преносот на нарачката нема да се разгледува.

4.3 Цената на производот не ги вклучува трошоците за испорака. Трошоците за испорака се наплаќаат на клиентот, а Клиентот ќе ги плати заедно со плаќањето на вкупната цена на нарачката.
Износот за сите нарачки е 8 евра (со вклучен ДДВ) во кошничката за време на онлајн-купувачката процедура и пред нејзиното завршување, како и во е-поштата „Потврда за нарачка и пратка“.

4.4 Вкупната цена на нарачката (со посебно наведување на трошоците за испорака и сите други дополнителни трошоци) секогаш се прикажува во кошничката на крајот од куповната процедура". потврда ” и во е-поштата „Потврда за нарачка и пратка“), ќе биде вкупниот износ што го доспева Клиентот во однос на нарачката. Ништо не се доспева од Клиентот повеќе од оваа сума, освен евентуалните царински давачки (види став подолу) .

4.5 Превозот до некои многу специфични дестинации може да бара дополнителни такси и трошоци кои се на товар на примачот и платени при испораката на производите директно до даночните и царинските органи или до курир. Клиентот ја обештетува Cool-mania од таквите даноци, давачки и давачки. Како и да е, секој можен данок, такса, трошок или друга давачка предвидена со законите на секоја конкретна земја во која Производите се испорачуваат и испорачуваат целосно ќе бидат на товар на клиентите.

5. Како да купите

5.1 Купувањето производ на веб-страницата е можно со или без регистрација. Регистрацијата му овозможува на Клиентот да има низа дополнителни услуги, преку креирање на Личен профил.

5.2. При внесувањето на нарачката, од Клиентот се бара да достави одредени лични податоци (лични податоци, дестинација на податоци, број на фиксна и мобилен телефон, адреса на е-пошта); и вметнете валидни податоци за чија кредитна картичка е законски одговорна, или други начини на плаќање (како што е предвидено со овие Услови и правила за продажба).

5.3 Cool-mania го задржува правото да бара дополнителни информации и документација со цел да се утврди идентитетот и сопственоста на Клиентот за да изврши плаќање. Клиентот гарантира дека сите дадени информации се вистинити, точни и целосни (видете го следниот параграф за Начин на плаќање).

5.4.

5.5 Клиентот кој ја направил нарачката со логирање (значи дека е регистриран клиент и има креирано свој профил).

5.6 Откако му го потврди на клиентот точното примање на формуларот за нарачка (види точка 2.6), Cool-mania ја обработува нарачката и ги проверува податоците внесени од клиентот, начинот на плаќање, подготовката на производите во магацинот. Во некои случаи може да му треба телефонски контакт со клиентот или да побара дополнителна документација (види став Начин на плаќање)

5.7 Cool-mania го соопштува прифаќањето на нарачката со испраќање на е-пошта „Потврда за нарачка и испорака“ која содржи резиме на информациите веќе содржани во Формуларот за нарачка: целни податоци, опис и количина на нарачаните производи, начин на плаќање, испорака на податоци.

5.8. Во случај на плаќање веќе завршено, Cool-mania обезбедува контекстуално враќање на средствата на клиентот за веќе наплатената сума со анулирање на трансакцијата (види чл. 10. Начин на рефундирање)

6. Начини на плаќање

Како што е споменато во параграф 4.2 (Цена на производот, трошоци за испорака, даноци и давачки) Ве молиме имајте предвид дека сите трансакции, вклучувајќи ја и валутата, се преведуваат во евра по плаќањето од страна на клиентот.

6.1 Плаќање со кредитна картичка

6.1.1 Во случај на плаќање со кредитна картичка, износот поврзан со купувањето ќе биде задолжен од Банката веднаш, по завршувањето на трансакцијата извршена од страна на Клиентот онлајн.

6.1.2 Во моментот на поставување на нарачката од страна на клиентот, веб-сесијата ќе биде пренасочена од веб-локацијата на безбедна страница на веб-страницата на GP WEBpay (SSL). На таквата веб-локација, Клиентот ќе може да го заврши плаќањето на Цената
Во ниту еден момент во текот на процесот на купување, Cool-mania не може да знае информации за кредитната картичка на клиентот. Податоците не се достапни за Cool-mania или трети лица, ниту во моментот на поставување нарачка или во подоцнежни времиња. Ниту една архива на Cool-mania не одржува такви податоци. Во никој случај Cool-mania не може да биде одговорна за каква било измама или незаконска злоупотреба од трети лица, при плаќање на производи купени на веб-страницата

6.1.3 Cool-mania го задржува правото да побара од клиентот, по е-пошта, да испрати копија од предната/задната страна на валидна лична карта. Барањето за е-пошта ќе го специфицира периодот во кој документот треба да го прими Cool-mania. Во секој случај, овој рок нема да биде подолг од 5 работни дена. Во очекување на бараниот документ, нарачката ќе биде суспендирана. Во случај на барање, Клиентот се задржува да ги испрати сите барани документи во одредено време. Ако Cool-mania не ги добие овие документи во бараното време како во барањето за е-пошта или прими неважечки или истечени документи. Договорот ќе биде согласно и за целите на чл. 1456 кубика, а нарачката последователно ќе биде откажана, освен правото на компензација за каква било штета што може да се соочи Cool-mania како резултат на однесувањето на клиентот. За раскинувањето на договорот, Клиентот ќе биде известен по е-пошта, најдоцна 2 дена по истекот на рокот за поднесување документи што ги бара Cool-mania и ќе резултира со откажување на нарачката и ќе му биде вратена уплатената сума. Доколку Cool-mania ја добие потребната документација во одредено време, условите за испорака, односно преземањето на Производот од страна на курир, ќе му бидат соопштени на Клиентот по потврдувањето на трансакцијата од страна на Централниот за спречување на ризикот од измама.

6.1.5 Cool-mania не може да знае и не ги складира податоците на кој било начин поврзани со кредитната картичка на Клиентот или со кое било друго платежно средство поврзано со таа сметка).

6.2 Банкарски трансфер

6.2.1 Клиентите можат да платат преку банкарски трансфер. Нарачаната стока ќе биде испратена откако ќе ја примиме уплатата.

Број на сметка : IBAN: SK9802000000002952352651

Адреса на банката за приемници:
Всеобична уверова банка
Mlynske nivy 1
829 90 Братислава 25
Словачка

SWIFT код (BIC): SUBASKBX

Симбол на променлива (референца) : Број на вашата нарачка

6.3 Портата за плаќање FONDY

FONDY Payment Gateway е едноставен и безбеден начин за плаќање преку Интернет. FONDY Payment Gateway е под надзор на Народната банка / FCA UK број на лиценца, бр. 900705). Откако ќе ја изберете опцијата за плаќање, ќе бидете пренасочени на страницата на банката. Кога плаќате со картичка, треба да ги внесете деталите за вашата кредитна картичка. Вашата уплата ќе се кредитира за неколку минути. На овој начин плаќате со кредитна картичка преку интернет или брз онлајн банкарски трансфер. Овој начин на плаќање не се наплаќа.

За повеќе информации, посетете ја нашата веб-страница: https://fondy.io/

Ве молиме не двоумете се да не контактирате: [email protected]

7. Пратка

7.1 Терминот „праќање“ се однесува на моментот во кој Cool-mania му го доверил производот на дефинираниот превозник кој го презема производот (критериумите може да варираат во зависност од видот на нарачаниот производ и од дестинацијата)

  • Обично пристигнува во рок од 5 работни дена (може да варира во зависност од земјата на дестинација)
  • Меѓународна пошта од прва класа „Потпишана за“ испорака - меѓународна „потпишана за
  • GLS курирска услуга - Меѓународна достава

7.2 Условите за испорака и условите за испорака се конкретно споменати во однос на поединечниот производ во секоја релевантна „страница со информации за производот“. Условите за испорака стапуваат во сила од датумот на пренос на нарачката, освен ако не е поинаку наведено

7.3 Ако се нарачаат повеќе производи одеднаш со различен статус на достапност, Cool-mania ќе изврши само една пратка. Испораката ќе се одвива со почитување на најдолго време (на пр. во случај на нарачан 1 производ со статус „Нема залиха“, заедно со производ со статус „Има залиха“, двата производи ќе бидат испорачани со подолго време за испорака, односно 30 денови).

8. Испорака: Такси и услови

8.1. Испораките на производите се вршат на поштенската адреса на дестинацијата наведена од Клиентот во Модулот за нарачки.

Надоместоци за пакување и испорака

Стандард низ целиот свет - 8 € (испорака низ целиот свет)

испорака низ целиот свет

8.2 Од клиентот се бара да пријави какви било посебни карактеристики поврзани со локацијата за испорака на Производот. Во случај да се наведат погрешни информации и детали, товарењето на секој дополнителен трошок што Cool-mania ќе го издржи за да ја заврши испораката на Производот ќе биде задолжен за Клиентот.

8.3 Доставата на нарачката се однесува на ниво на улица. Ние не доставуваме до поштенски сандачиња, пошти и не доставуваме до трета компанија која се занимава со транспорт / шпедитери.

8.4 Целата одговорност и ризик за купените стоки се наплаќаат на Клиентот од моментот кога поштенската услуга има потпис на примачите

8.5 Секое прашање во врска со физичката, кореспонденцијата или комплетноста на примената стока мора веднаш да го пријави Клиентот на Cool-mania и најдоцна во рок од 5 дена од датумот на испорака со пријавување преку е-пошта на [email protected]

8.6 Во случај Клиентот да побара повторно да го испрати купениот производ, Cool-mania ќе продолжи со нова испорака, задржувајќи го правото да ги носи трошоците, покрај трошоците, и трошоците за враќање на Производот во Cool-mania.

8.12 Во случај купениот производ да не биде испорачан или доцни со почитување на условите за испорака наведени во делот Спецификации, Клиентот може да го пријави преку е-пошта: [email protected] . Cool-mania ќе ја испита жалбата и веднаш ќе го извести клиентот за резултатот преку е-пошта во рок од најмногу петнаесет (15) работни дена.

9. Враќања: Право на повлекување

9.1 Во согласност со членовите 64 и понатаму. од Кодексот за потрошувачи (Законска уредба бр. 206/2005), Клиентот „Потрошувач“ има право да се повлече од купувањето на Производот без казна и без да наведе каква било спецификација причина, во рок од (14) дена од приемот на производот. Според условите наведени во следните точки

9.2 Cool-mania му дава на Клиентот подобри услови од предвидените со Кодексот на потрошувачите (кој вели дека клиентот мора да испрати писмено известување во рок од 14 дена, со препорачано писмо по пошта со повратна потврда) за да го искористи ова право, доволно е да се соопштат ќе во рок од 15 работни дена од датумот на испорака на производот, преку е-пошта: [email protected] Предмет: („Би сакал да го применам правото на повлекување)

9.3 Соопштувајќи го повлекувањето, клиентот треба да го наведе бројот на нарачката (издаден при купувањето), Производот или производите за кои има намера да го искористи правото на повлекување и јасно да ја изрази својата намера да се повлече од купувањето

9.4 Откако ќе го добиете барањето за повлекување преку е-пошта, Услугата за корисници на Cool-mania веднаш ќе му даде на клиентот инструкции како да ги врати производите. Производите треба да се испратат на адресата на компанијата наведена на страницата за контакт.
Производот мора да се врати недопрен, неискористен, комплет со сите негови оригинални делови и пакување (торби и/или пакување), во согласност со условите од следните точки 9.5

9.5 Како да се вратите - Повратна пратка од страна на клиентот

9.6 Во случај повлекувањето да не е извршено според чл. 64 и продолжение. Код на потрошувачи и, особено, ако Производот не е целосен со сите негови делови и/или придружен со неговите додатоци и/или елементи кои сочинуваат составен дел (на пример, етикетата сепак мора да биде прикачена на производите со печат за еднократна употреба, тоа е составен дел на производот) и/или не е во оригинално пакување, или дури и кога е оштетен или користен од клиентот (производите не се носени, измиени, користени) освен разумната граница на должно внимание. не вклучува раскинување на договорот и, следствено, нема да има право на враќање на сумата што ја платил Клиентот за Производот. Производот ќе остане на располагање на Клиентот во магацинот на Cool-mania, чекајќи го неговото подигање, истовремено поништувајќи го барањето за повлекување.

9.7 Во согласност со член . 67, четврти став, од Кодексот на потрошувачи, само по добивањето на производот и само откако ќе се потврди позитивното усогласување со условите и процедурите за остварување на правата на повлекување и интегритетот (како што е наведено во горенаведените ставови), Cool-mania, во рок од четиринаесет (14) дена од датумот на прием на Производот, а во секој случај во рок од триесет (30) дена од датумот на кој Cool-mania биле информирани за барањето за повлекување, вратете ги сумите што ги платил клиентот. Рефундирањето ќе ги вклучи трошоците за испорака, но не и износот платен за купување на какви било „дополнителни услуги за испорака“

ФОРМУЛАР ЗА ЖАЛБА - (треба да се исполни и испрати со вратена стока - применувајте 2 години гаранција за дефекти на производите)

ФОРМУЛАР ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ - (треба да се исполни и испрати со вратената стока до 14 дена по приемот на производот)

10. ПОСТАПКИ ЗА ВРАЌАЊЕ

10.1 Рефундирањето ќе се изврши со поништување на трансакцијата за плаќање (ако плаќањето го извршил клиент со кредитна картичка или банкарски трансфер)

10.2 Во случај на неусогласеност помеѓу примачот на производите наведени во формуларот за нарачка и кој извршил уплата на износот за купувањето, враќањето на износите, во случај на право на повлекување, ќе го изврши Cool-mania, на оние кои извршиле уплата.

10.3 Како што веќе беше споменато во Дел 4.1, сите трансакции направени од клиенти кои живеат во земја на Европската Унија се претвораат во евра како резултат на плаќањето од страна на клиентот. За плаќања во валути различни од еврото, Cool-mania сè уште го враќа износот во евра, износот на валутата потоа се пресметува врз соодносот на промената во денот кога е извршено враќањето. Затоа, ризиците од девизниот курс му се наплаќаат на клиентот.

11. Конвенционална гаранција

11.1 Производите што се продаваат на веб-страницата може, во зависност од нивната природа, да бидат покриени со конвенционална гаранција издадена од производителот („Конвенционална гаранција“). Клиентот може да се потпре на оваа гаранција само кон производителот. Времетраењето, територијалното проширување, условите и условите за користење, видовите на покриени оштетувања и/или дефекти и какви било ограничувања на гаранцијата зависат од индивидуалниот производител и се наведени во сертификатот за гаранција содржан во кутијата на производот.

Производителот на Производите ќе биде одговорен за секоја штета предизвикана од дефекти на тие производи.
Овој вид гаранција има доброволна природа и не додава, не заменува, не ограничува или исклучува и нема да влијае на правната гаранција

12. Правна гаранција од 24 месеци за дефектите на сообразноста

12.1 Согласно Кодексот на потрошувачите, сите производи што се продаваат на веб-страницата на „Потрошувач“ се исто така покриени со правната гаранција од 24 месеци која ги покрива неусогласеноста со квалитетот баран и деклариран на договорите (според членовите. 128 ff. Leg. No. 206/2005). За да добие гарантна услуга, Клиентот мора да ја зачува потврдата за нарачка (е-пошта „Потврда за нарачка и испорака“ или курирска испорака или доказ за плаќање).

12.2 Правната гаранција од 24 месеци покрива дефекти или неусогласеност на производот, кои не се видливи во моментот на купувањето, кои постојат во моментот на испораката на стоката, доколку производот се користи правилно, во согласност со неговата намена и како што е утврдено со Производителот (одредбите содржани во документацијата на крајот прикачена на производот.
Дефектот на сообразност мора да се отфрли, предмет на одземање на гаранцијата, во рок од два месеци од датумот кога е откриен.

12.3 Се смета дека стоката е во согласност со договорот доколку во моментот на испорака до потрошувачот:

12.4 Затоа се исклучени од опсегот на правната гаранција дефектите утврдени со случајни факти или одговорност на Клиентот или со употреба на производот не е во согласност со неговата намена и/или наведени во техничката документација може да се прикачат на производот.

12.5 Во случај на дефект или неусогласеност на производот, Cool-mania обезбедува, без надомест за клиентот, да ја врати усогласеноста на производот: со поправка или замена на производот со друг со еднакви или поголеми карактеристики. Во спротивно со соодветно намалување на цената или раскинување на договорот враќање на платената сума.

12.6 За да ја искористи правната гаранција, Клиентот мора прво да обезбеди докази за датумот на купување и испорака на стоката. Препорачливо е клиентот, за целите на таквите докази, да зачува копија од е-поштата „Потврда за нарачка и испорака“, која Cool-mania ја испратила или кои било други документи што го потврдуваат датумот на извршување на купувањето (на пример, курирска порака за испорака или доказ за уплата).

12.7 Клиентот мора да испрати на Cool-mania специфична комуникација, која бара елиминирање на неусогласеноста, преку е-пошта [email protected] Предмет: Производот е дефектен

12.8 Во случаите кога примената на гаранцијата предвидува враќање на производот за да се поправи дефектот, производот мора да биде вратен од страна на Клиентот во неговото оригинално пакување, комплетно во сите негови делови (вклучувајќи го пакувањето и секаква документација и дополнителна опрема). За да се ограничи оштетувањето на оригиналното пакување, се препорачува да се стави во друга кутија. Треба да се избегнува прикачување на етикети или лента директно на оригиналното пакување на производот.

12.9 Ако дефектот не се открие или ако не треба да биде неусогласеност на производот, согласно Законодавната уредба бр. 206/2005, клиентот ќе биде наплатен за сите трошоци за проверка и поправка, како и за сите други трошоци ( транспорт, итн.) на крајот поддржан од Кул-манија. Гаранцијата е невалидна ако дефектот е предизвикан од занемарување или злоупотреба на купувачот, измама, влажност или други причини кои не се поврзани со производствени или производствени дефекти

13. Приватност

13.1 Личните податоци побарани и обезбедени од Клиентот за време на пополнувањето на Модулот за нарачка се собираат и обработуваат со цел да се задоволат барањата на клиентот и во никој случај нема да бидат лиценцирани на трети страни. Cool-mania им гарантира на своите клиенти почитување на правилата за обработка на лични податоци, кои подлежат на кодот за приватност утврден во Законодавната уредба бр. 196 од 30.06.2003 година и последователните измени.

14. Грешки и/или неточности на страницата

14.1 Cool-mania е постојано посветена да го проверува онлајн каталогот за да спречи грешки или неточности. Сепак, можно е веб-страницата да содржи грешки, неточности или пропусти. Затоа Cool-mania го задржува правото да ги коригира сите грешки, неточности или пропусти содржани на веб-локацијата, дури и откако евентуално добила нарачка. Исто така, го задржува правото да ги промени или ажурира информациите во секое време без претходно известување до Клиентот.