LCD табла за цртање

LCD табла за цртање - магична дигитална таблета за цртање (рампа за скица) - табла за пишување илустрации за деца и возрасни со различни големини на таблети.